Курс Search Engine Optimization в SoftUni DigitalSell this Sizzle not the Sausage? Find Out How.


Панелът има за цел да предостави синтезирана информация за съвременна оптимизация на сайтове за търсачки. Лекциите съдържат дълбока теоретична и техническа част около SEO, а по време на SEO Lab-ове всеки курсист ще работи върху реален проект (препоръчително свой) и реална конкурентна ниша. След всяка лекция ще има домашни, които ще се анализират по време на двата SEO Lab-а за по-добро усвояване на материалите.

Related posts: